เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยม ในประเทศไทยมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยส่วนมากต้องการไปศึกษาเรื่องภาษาเพิ่ม และบางคนต้องการเพิ่มโอกาส เพิ่มรู้ในหลาย ๆ ด้านในกับตนเอง ซึ่งประเทศที่น้องนักเรียนนักศึกษา เลือกที่จะไปศึกษาต่อมากที่สุด คือ ประเทศอังกฤษ นั่นเอง  เพราะเป็นประเทศที่ระบบการศึกษามีมาตรฐาน และประสิทธิภาพเป็นอันดับต้น  ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความเข้มข้น เน้นความรู้ที่ใช้ได้จริง และมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก อย่างเช่น University of Cambridge , University of Oxford ,University College London และ Imperial College London เป็นต้น จึงทำให้เป็นประเทศที่ผู้ปกครองเลือก ส่งลูกหลานมาศึกษาต่อเป็นอันดับแรกนั่นเอง

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศอังกฤษมีระบบการศึกษาที่ดี ได้มาตรฐาน การที่น้อง ๆ จะเดินทางไปศึกษานั้น ต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเป้าหมาย ผลการเรียน เอกสาร ด้านภาษา ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา และที่สำคัญ คือ การเรียนปรับพื้นฐาน Foundation Program ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรนี้ให้ศึกษาอยู่แล้ว ใช้ระยะเวลาในการเรียน ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี เมื่อศึกษาจบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบ เพื่อวัดผลคะแนน หากคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาลัยวิทยาลัยกำหนด ก็จะได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนั้น

ควรเตรียมตัวไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษอย่างไรดี ?

  1. เตรียมตัวและคัดเลือกมหาวิทยาลัย ที่ตนเองสนใจและตรงกับความชอบของตนเองหรือไม่
  2. เตรียมตัวด้านภาษาให้พร้อม การเรียนต่อที่ประเทศนี้ ในระดับปริญญาตรี ผู้เรียนต้องทำการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า0 ขึ้นไป โดยสามารถลองสอบได้ทาง IELTS Demo มีค่าใช้จ่ายในการสมัครทดลองสอบไม่มาก เมื่อทำการทดสอบแล้วให้จำส่วนที่เราทำพลาด และหมั่นฝึกฝนอย่างเป็นประจำ พร้อมทั้งตั้งคะแนนเป้าหมายเอาไว้ในใจ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับเรานั่นเอง
  3. เตรียมเรื่องเอกสารที่สำคัญ อย่างเช่น หลักฐานทางการศึกษาทุกอย่าง ฉบับภาษาอังกฤษ ,จดหมายแนะนำตัว , จดหมายรับรองจากอาจารย์ , ผลคะแนนสอบ IELTS ที่ผ่านมาตรฐาน รวมไปถึงเอกสารส่วนตัว ควรเตรียมไว้ให้พร้อม
  4. เตรียมตัวเรื่องการขอวีซ่า เพราะเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารในการดำเนินการ และคอยตามเรื่อง อัพเดทสถานการณ์อยู่สม่ำเสมอ เพราะข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่า อาจมีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี จึงควรติดตามอย่างต่อเนื่อง
  5. ศึกษาเรื่องวัฒนาธรรม การเข้าร่วมสังคม เส้นทางการเดินทางในประเทศอังกฤษ เพื่อปรับตัวและความปลอดภัยของน้อง ๆ
  6. เรื่องวันที่และเวลาในการสมัครเข้าทำการศึกษา ขอแนะนำผู้ปกครองควรติดต่อกับสถาบัน เพื่อทราบถึงกำหนดการณ์ที่ชัดเจนนั่นเอง
  7. ควรดูแลสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องดวงตา และสุขภาพช่องปากให้สำคัญ เพราะประกันสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ไม่มีการครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายของสุขภาพฟัน อีกทั้งยังมีราคาการรักษาสูง จึงควรทำเรื่องฟันไว้ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศของตนเองจะดีกว่า
  8. เตรียมความพร้อม เรื่องการใช้เบอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร และหากมีธุระสำคัญหรือเกิดอันตรายขึ้น สามารถใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาตรีที่ ประเทศอังกฤษ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ เนื่องจากว่าค่าเงินมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมในแต่ละปีการศึกษา ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าครองชีพ และค่าที่พัก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะยิบย่อย  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นควรเตรียมเรื่องงบประมาณไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่ตนเองจะได้วางแผนด้านการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นอกจากนี้ควรพกเงินสดไปให้พอใช้จ่ายในช่วงแรก อย่างเช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว หลังจากนั้นค่อยไปทำการเปิดบัญชี ซึ่งการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอังกฤษ ค่อนข้างเข้มงวด นักเรียน นักศึกษาที่จะทำการเปิดบัญชี สามารถทำได้เมื่ออยู่ในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่อยู่อาศัยได้ประมาณ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยใช้เอกสารอย่าง Passport และหนังสือรับรองการศึกษาในการทำการเปิดบัญชีกับธนาคารนั่นเอง

การศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นอย่างไร ?

ส่วนใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยของที่นี่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 ปี แต่ว่าน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาจะต้องผ่านหลักสูตรที่มีชื่อว่า International Year One (IY1) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนที่ใช้การเรียน การสอนระบบการศึกษาอังกฤษ เพื่อเสริมความแข็งวแกร่วงทางด้านภาษาให้มากขึ้น โดยใช้เวลาในการเรียน 9-12 เดือน เมื่อเรียนจบและมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้

โดยน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวมาอย่างดี และเลือกคณะ สาขาที่ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง เพราะที่นี่จะทำการสอนเนื้อหาที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง อีกทั้งยังมีการเปิดให้ฝึกงาน ถือเป็นการผลักดันศักยภาพ และกระตุ้นให้ใช้ความรู้ให้ตรงกับสายงาน ถ้าหากใครที่ต้องการประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งยังใช้โอกาสนี้ในการแสดง ศักยภาพของการเรียนที่ผ่านได้อีกด้วย

 

ในปัจจุบันการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ สามารถไปได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อน เพราะการคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทำให้การที่จะเดินทางศึกษาต่อที่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเลย และหากว่าน้อง ๆ วางแผนการเรียน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ มาอย่างดีแล้วนั้น ใช้เวลานานสามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้ทันที

สำหรับผู้ปกครองหรือน้อง ๆ คนไหนสนใจ และกำลังมองหาช่องทางที่น่าสนใจ ในการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและ สอบถามรายละเอียดเรื่องการเรียนต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่ตลอดเวลา

Leave a Comment