เรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา

เชื่อว่า เมื่อน้อง ๆ เรียนจบระดับปริญญาตรีกันแล้วนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนต่อปริญญาโทกันเลย เนื่องจากในสมัยนี้การทำงานในด้านต่าง ๆ เรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ความรู้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายบริษัทใช้ในการคัดเลือกพนักงาน จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีหลายคนเลือกที่เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ และประเทศที่มีคนเลือกไปเรียนต่อเป็นอันดับต้น ๆ คือ ประเทศอเมริกานั่นเอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต่างชาติส่วนมาก สนใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา โดยเฉพาะนักศึกษาไทยที่มีจำนวนมากเลือกไปเรียนต่อที่นี่ เพราะที่อเมริกามีวัฒนธรรม และกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย สามารถให้ประสบการณ์กับน้อง ๆ ได้มากเลยทีเดียว

นอกจากนี้นักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกา ส่วนมากนิยมเลือกเรียนสาขา Business เพราะมีวิชาเอกเด่น ๆ ในด้าน Marketing , Finance และ Management  เป็นต้น แต่นอกจากสายบริหารธุรกิจแล้ว ที่นี่ยังมีคณะและสาขาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบและดีไซน์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาศาสตร์ โปรแกรม และอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่อเมริกา ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ที่เน้นความรู้ในการนำไปใช้งานได้จริง จึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อจบมาน้อง ๆ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

เตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาอย่างไรดี ?

การเรียนในระดับปริญญาโทที่นี่ ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปีตามหลักสูตร ถ้าน้อง ๆ เป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีที่อเมริกามาแล้วนั้น ถือเป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนต่อปริญญาโท เพราะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานการเรียนที่นี่ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตจากการเรียนปริญญาตรีมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษา ที่มีประสบการณ์เรียนปริญญาตรีในอเมริกา เช่น

 1. พื้นฐานภาษาดี เพราะเรียนปริญญาตรี ได้รับการเรียน การฝึก และใช้ภาษาอังกฤษมาแล้ว จึงสามารถใช้ภาษาในระดับปริญญาโทได้ดีกว่า
 2. ผลการเรียนดี เพราะคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอน ทำให้สามารถจับทางในการเรียนไปถูกต้อง
 3. เรียนต่อได้ทันที เนื่องจากเรียนปริญญาตรีจากที่นี่มาแล้ว จึงสามารถยื่นเรื่องและเอกสารต่อได้ไม่ยาก

ส่วนน้อง ๆ ที่จบปริญญาตรีจากประเทศไทย ต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • เลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการ ศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ทราบว่าควรเลือกเลือกมหาวิทยาลัยอะไร และคณะ สาขาไหนที่ตรงกับความต้องการ
 • เตรียมผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้พร้อม ผลการเรียนหรือ GPA ที่ต้องใช้ ส่วนใหญ่ควรอยู่ในระดับ 2.5 – 3.00 ขึ้นไป โดยเฉพาะคะแนนวิชาที่ตรงกับสายการเรียน อย่างเช่น วิชาเอก และวิชาที่สำคัญ
 • คะแนน TOEFL /IELTS /GRE และ GMAT โดยคะแนนจากการวัดทักษะในด้านภาษา เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ยื่นเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่ง TOEFL และ IELTS เป็นคะแนนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อย่างเช่นการฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าหากจะใช้เรียนต่อที่อเมริกา จะต้องสอบให้ได้ 80-100 คะแนนขึ้นไป ส่วนการสอบ GRE และ GMAT เป็นการสอบพื้นฐานสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก จะมีความยากมากกว่าการสอบ TOEFL และ IELTS เพราะมีการใช้ศัพท์เฉพาะในแต่ละ สาขาวิชาในการสอบด้วย
 • ศึกษาและติดตามการรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย เพื่อที่น้อง ๆ จะได้เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการยื่นสมัครให้พร้อม ทั้งเอกสารที่ต้องเขียนเอง และเอกสารที่ต้องใช้จากมหาวิทยาลัยเดิม โดยเอกสารที่ควรเขียนเอง คือ Resume , Statement of Purpose , Respond to Special question , Portfolio และอื่น ๆ ส่วนเอกสารที่น้อง ๆ ต้องไปตามจากมหาวิทยาลัยเดิม คือ Transcript Evaluation , Transcript , Letters of Recommendation เป็นต้น
 • ที่พัก ที่อยู่อาศัย เนื่องจากไปเรียนต่อใช้เวลาเพียง 1-2 ปี อาจต้องมองหาอพาร์ทเมนต์หรือหอพัก ควรมองหาที่พักใกล้มหาวิทยาลัย เดินทางสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโท ประเทศอเมริกา

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปริญญาโทเรียนเพียง 2 ปีเท่านั้น จึงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่ เพราะค่าครองชีพแต่ละเมืองจะมีขั้นต่ำที่แตกต่างกัน อย่างเช่น เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ทางใต้ จะมีค่าครองชีพต่ำ แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือ จะมีค่าครองชีพสูง และมีจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ค่าเทอม ส่วนมากค่าเทอมจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย และถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาจากต่างรัฐ จะมีเรทค่าเทอมแตกต่างจากคนท้องถิ่น โดยค่าเทมของมหาวิททยาลัยจากเอกชน จะสูงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล นอกจากนี้แต่ละคณะ สาขา และวิชาที่เรียนยังมีราคาค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอีกด้วย
 2. ค่าหนังสือและค่าเครื่องเขียน แน่นอนว่าการซื้อหนังสือ ย่อมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นควรเตรียมเงินเผื่อไว้ในการซื้อหนังสือ ทั้งแบบรูปเล่มและหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมซื้อสมุด หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เช่นกัน
 3. ค่าที่พัก ที่อยู่อาศัย หากเลือกที่พักใกล้มหาวิทยาลัย จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยได้มาก ขอแนะนำว่าน้อง ๆ สามารถเลือกหอพักของทางมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งมีค่าเช่าราคาไม่แพง
 4. ค่าครองชีพ อย่างเช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ถ้าหากว่าน้อง ๆ สามารถทำอาหารทานเองได้ จะช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ค่อนข้างมาก อีกทั้งหากต้องการเดินทางไปสถานที่อื่น ๆ สามารถเลือกนั่งรถสาธารณะได้ไม่ยาก และราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจและต้องการไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศอเมริกา ต้องการทราบข้อมูลการเตรียมตัว หรือปรึกษาเรื่องแผนการเรียนต่อ สามารถติดต่อขอข้อมูลและ คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยอีกด้วย

1 thought on “เรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา”

Leave a Comment