เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่ต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ที่นอกจากผู้ปกครองจะส่งน้อง ๆ นักเรียนไปเรียนตั้งแต่ไฮสกูล จนถึงระดับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต่างก็เลือกไปเรียนต่อที่นี่ เนื่องจากที่นี่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับสายงานได้โดยตรง โดยการเรียนระดับปริญญาที่นี่ เมื่อคุณเลือกเรียนสาขาวิชาไหนแล้ว คุณจะได้ฝึกงานตรงสายงานนั้น เพื่อที่คุณจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในสายงาน จึงทำให้มีนักศึกษาเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรี ก็เลือกเรียนปริญญาโทอังกฤษต่อทันที

เมื่อน้อง ๆ มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศอังกฤษ หรือเคยเรียนจบปริญญาตรีจากที่นี่มาแล้ว จะทำให้เราสามารถเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ได้ ง่ายกว่าคนที่จบปริญญาตรีจากที่ประเทศไทย หรือประเทศของตนเอง และต้องการมาเรียนต่อเป็นครั้งแรก เพราะนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากที่นี่ เมื่อจะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะเข้าใจกระบวนการในการทำเรื่องเรียนต่อ สามารถเรียนต่อได้ง่ายขึ้น เพราะทางมหาวิทยาลัยที่นี่จะทราบถึง มาตรฐานทางการศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษที่ดี จากการเรียนปริญญาตรีมาถึง 4 ปีเลยอีกด้วย

ควรเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษอย่างไรดี?

เชื่อว่าน้อง ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ คงยังไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งการเตรียมตัวเรียนปริญญาโทที่นี่ มีการเตรียมตัวคล้ายกับการไปเรียนปริญญาตรี เพียงแต่อาจมีขั้นตอน การสอบวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีระดับยากขึ้น และเอกสารที่ใช้ในการยื่นที่แตกต่างไปเล็กน้อย โดยรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับน้องนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อ มีดังนี้

  1. เลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียน โดยน้อง ๆ ควรเลือกสาขาให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่จะเรียน ว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่มีคอร์สสาขาวิชานี้เปิดสอน ข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาคร่าว ๆ ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ เพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนสาขาวิชาที่แตกต่างกันนั่นเอง
  2. เตรียมผลคะแนนการสอบวัดทักษะด้านภาษา อย่างเช่น การสอบ Pearson Test , IELTS Academic , TOEFL และที่สำคัญ IELTS UKVI ซึ่งเป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาโท แต่สำหรับใครที่จบหลักสูตรการเรียน ภาคภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีจากประเทศไทยไปแล้ว บางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องยื่นผลคะแนนการสอบวัดผลเหล่านี้ไป
  3. เตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ โดยเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครเรียน อย่างเช่น Transcript , Graduation Certificate , Portfolio เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่จะต้องเขียนเองและ ได้รับการแนะนำจากผู้ที่สนิท ไม่ว่าจะเป็น คุณครู หัวหน้างาน พร้อมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างเช่น Resume , Statement of Purpose และ Letter of Recommendation เป็นต้น
  4. ตรวจสุขภาพ และทำการรักษาสุขภาพช่องปากให้เรียบร้อย เนื่องจากที่ต่างประเทศ ค่าดูแลรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะฉะนั้นควรรักษาสุขภาพ และตรวจสอบก่อนไปเรียนอย่างเรียบร้อย
  5. เตรียมตัวในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ควรเตรียมเงินสดและบัตรเครดิตจากไทยติดตัวไว้ เมื่อไปถึงในช่วงแรกจะยังไม่สามารถเปิดบัญชีได้ เพราะนักศึกษาจะต้องอยู่ในประเทศอังกฤษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึงจะทำการเปิดบัญชีได้ นอกจากนี้ควรจัดการเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์ที่จะใช้ให้พร้อม โดยที่อังกฤษมีหลายเครือข่ายให้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่าย O2 , T-Mobile , Vodafone และ Lebara เป็นต้น
  6. ที่พัก ที่อยู่อาศัย ควรเลือกที่พักใกล้มหาวิทยาลัยหรือแหล่งชุมชน เพราะความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ถ้าหากมีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกพักที่นี่ได้ เพื่อความสะดวกสบายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ

ส่วนใหญ่ ค่าเทอมมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษานานาชาติ จะมีราคาที่แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่เปิดสอน ถ้าหากเป็นหลักสูตรของสาขาวิชาที่ต้องใช้แล็บ อย่างเช่น แพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นนอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

  • ค่าที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พัก และเมืองที่อยู่อาศัย หากอยู่เมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ อย่างเช่น เมือง Leicester จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างมาก เพราะนอกจากจะมีค่าครองชีพต่ำ ที่เมืองนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อีกมากมาย แต่ทางเราขอแนะนำว่า หอพักภายในมหาวิทยาลัยจะมีราคาที่ประหยัดกว่า การเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ข้างนอกหลายเท่าเลยทีเดียว
  • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประวัน ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่น ค่าอาหารการกินในแต่ละมื้อ ค่าเครื่องดื่ม และข้าวของใช้จำเป็น หากสามารถทำอาหารทานเองได้ จะสามารถประหยัดเงินได้อีกมากด้วย
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าหนังสือ ค่าโทรศัพท์ น้อง ๆ ควรแบ่งเงินเก็บไว้สักส่วน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม บางทีอาจมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมานั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทาง การเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ สามารถเข้าสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถขอปรึกษาเรื่องเรียน ในด้านต่าง ๆ และการวางแผนเรื่องการเรียนต่อได้ที่นี่ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

Leave a Comment