เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่ต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ที่นอกจากผู้ปกครองจะส่งน้อง ๆ นักเรียนไปเรียนตั้งแต่ไฮสกูล จนถึงระดับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต่างก็เลือกไปเรียนต่อที่นี่ เนื่องจากที่นี่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับสายงานได้โดยตรง โดยการเรียนระดับปริญญาที่นี่ เมื่อคุณเลือกเรียนสาขาวิชาไหนแล้ว คุณจะได้ฝึกงานตรงสายงานนั้น เพื่อที่คุณจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในสายงาน จึงทำให้มีนักศึกษาเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรี ก็เลือกเรียนปริญญาโทอังกฤษต่อทันที เมื่อน้อง ๆ มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศอังกฤษ หรือเคยเรียนจบปริญญาตรีจากที่นี่มาแล้ว จะทำให้เราสามารถเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ได้ ง่ายกว่าคนที่จบปริญญาตรีจากที่ประเทศไทย หรือประเทศของตนเอง และต้องการมาเรียนต่อเป็นครั้งแรก เพราะนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากที่นี่ เมื่อจะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะเข้าใจกระบวนการในการทำเรื่องเรียนต่อ สามารถเรียนต่อได้ง่ายขึ้น เพราะทางมหาวิทยาลัยที่นี่จะทราบถึง มาตรฐานทางการศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษที่ดี จากการเรียนปริญญาตรีมาถึง 4 ปีเลยอีกด้วย ควรเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษอย่างไรดี? เชื่อว่าน้อง ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ คงยังไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งการเตรียมตัวเรียนปริญญาโทที่นี่ มีการเตรียมตัวคล้ายกับการไปเรียนปริญญาตรี เพียงแต่อาจมีขั้นตอน การสอบวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีระดับยากขึ้น และเอกสารที่ใช้ในการยื่นที่แตกต่างไปเล็กน้อย โดยรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับน้องนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อ มีดังนี้ เลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียน โดยน้อง ๆ ควรเลือกสาขาให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่จะเรียน ว่า … Read more