เรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา

เชื่อว่า เมื่อน้อง ๆ เรียนจบระดับปริญญาตรีกันแล้วนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนต่อปริญญาโทกันเลย เนื่องจากในสมัยนี้การทำงานในด้านต่าง ๆ เรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ความรู้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายบริษัทใช้ในการคัดเลือกพนักงาน จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีหลายคนเลือกที่เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ และประเทศที่มีคนเลือกไปเรียนต่อเป็นอันดับต้น ๆ คือ ประเทศอเมริกานั่นเอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต่างชาติส่วนมาก สนใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา โดยเฉพาะนักศึกษาไทยที่มีจำนวนมากเลือกไปเรียนต่อที่นี่ เพราะที่อเมริกามีวัฒนธรรม และกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย สามารถให้ประสบการณ์กับน้อง ๆ ได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้นักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกา ส่วนมากนิยมเลือกเรียนสาขา Business เพราะมีวิชาเอกเด่น ๆ ในด้าน Marketing , Finance และ Management  เป็นต้น แต่นอกจากสายบริหารธุรกิจแล้ว ที่นี่ยังมีคณะและสาขาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบและดีไซน์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาศาสตร์ โปรแกรม และอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่อเมริกา ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ที่เน้นความรู้ในการนำไปใช้งานได้จริง จึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อจบมาน้อง ๆ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ … Read more

เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่ต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ที่นอกจากผู้ปกครองจะส่งน้อง ๆ นักเรียนไปเรียนตั้งแต่ไฮสกูล จนถึงระดับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต่างก็เลือกไปเรียนต่อที่นี่ เนื่องจากที่นี่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับสายงานได้โดยตรง โดยการเรียนระดับปริญญาที่นี่ เมื่อคุณเลือกเรียนสาขาวิชาไหนแล้ว คุณจะได้ฝึกงานตรงสายงานนั้น เพื่อที่คุณจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในสายงาน จึงทำให้มีนักศึกษาเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรี ก็เลือกเรียนปริญญาโทอังกฤษต่อทันที เมื่อน้อง ๆ มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศอังกฤษ หรือเคยเรียนจบปริญญาตรีจากที่นี่มาแล้ว จะทำให้เราสามารถเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ได้ ง่ายกว่าคนที่จบปริญญาตรีจากที่ประเทศไทย หรือประเทศของตนเอง และต้องการมาเรียนต่อเป็นครั้งแรก เพราะนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากที่นี่ เมื่อจะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะเข้าใจกระบวนการในการทำเรื่องเรียนต่อ สามารถเรียนต่อได้ง่ายขึ้น เพราะทางมหาวิทยาลัยที่นี่จะทราบถึง มาตรฐานทางการศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษที่ดี จากการเรียนปริญญาตรีมาถึง 4 ปีเลยอีกด้วย ควรเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษอย่างไรดี? เชื่อว่าน้อง ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ คงยังไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งการเตรียมตัวเรียนปริญญาโทที่นี่ มีการเตรียมตัวคล้ายกับการไปเรียนปริญญาตรี เพียงแต่อาจมีขั้นตอน การสอบวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีระดับยากขึ้น และเอกสารที่ใช้ในการยื่นที่แตกต่างไปเล็กน้อย โดยรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับน้องนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อ มีดังนี้ เลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียน โดยน้อง ๆ ควรเลือกสาขาให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่จะเรียน ว่า … Read more

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมจากน้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นประเทศแห่งเสรีภาพ มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมอเมริกาถึงเป็นประเทศที่ เด็กส่วนมากเลือกไปเรียนต่อ ซึ่งในอเมริกามีมหาวิทยาลัยให้เลือกเป็นจำนวนมาก แต่ละที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระบบการศึกษาที่เป็นสากล โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่นี่ มีบุคลากรที่มีคุณภาพจากทั่วโลก เน้นทั้งวิชาการ และความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในสายงานได้ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างเช่น Princeton University , Harvard University , Columbia University , Stanford University เป็นต้น โดยก่อนที่น้อง ๆ ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเริ่มไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่อเมริกานั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านผลการเรียน ด้านภาษา ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS และเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้  ควรเตรียมไว้ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อถึงเวลาในการใช้จริง จะสามารถนำมาใช้ได้ทันที ไม่เสียเวลาในการค้นหาอย่างแน่นอน การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับไปเรียนปริญญาตรีอเมริกา เรื่องผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ควรทำเกรดให้ได้ประมาณ 2.60 แต่ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยมากกว่า เพราะแต่ละที่มีเกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างกัน คะแนนจากการสอบวัดละดับ SAT … Read more

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยม ในประเทศไทยมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยส่วนมากต้องการไปศึกษาเรื่องภาษาเพิ่ม และบางคนต้องการเพิ่มโอกาส เพิ่มรู้ในหลาย ๆ ด้านในกับตนเอง ซึ่งประเทศที่น้องนักเรียนนักศึกษา เลือกที่จะไปศึกษาต่อมากที่สุด คือ ประเทศอังกฤษ นั่นเอง  เพราะเป็นประเทศที่ระบบการศึกษามีมาตรฐาน และประสิทธิภาพเป็นอันดับต้น  ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความเข้มข้น เน้นความรู้ที่ใช้ได้จริง และมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก อย่างเช่น University of Cambridge , University of Oxford ,University College London และ Imperial College London เป็นต้น จึงทำให้เป็นประเทศที่ผู้ปกครองเลือก ส่งลูกหลานมาศึกษาต่อเป็นอันดับแรกนั่นเอง อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศอังกฤษมีระบบการศึกษาที่ดี ได้มาตรฐาน การที่น้อง ๆ จะเดินทางไปศึกษานั้น ต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเป้าหมาย ผลการเรียน เอกสาร ด้านภาษา ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา และที่สำคัญ คือ … Read more

เรียนต่อปริญญาโทที่ไหนดี อเมริกา อังกฤษ

ในปัจจุบันการเรียนจบในระดับปริญญาโท ถือเป็นใบเบิกทางที่ดีในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการทำงาน ทำให้น้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สนใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย สนใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศกันทั้งนั้น และประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีอยู่ 2 ประเทศด้วยกัน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอังกฤษ โดยทั้ง 2 ประเทศ เป้นประเทศที่มีนักเรียน นักศึกษานานาชาติ เลือกเดินทางไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมอเมริกาและอังกฤษ ถึงเป็นประเทศที่ผู้ปกครองอยากส่งลูกหลานไปเรียนมากเป็นอันดับต้น ๆ อย่างที่ทราบกันดีว่า ทั้ง 2 ประเทศนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น University of Oxford , University of Cambridge , Princeton University และ Harvard University ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุด เนื่องจากมีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน … Read more

เรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนดี อเมริกา อังกฤษ

เชื่อว่าสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่วางแผนที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต่างประเทศ และประเทศที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็ก ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงทำให้ทั้ง 2 ประเทศมีทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากหลายประเทศ เลือกที่จะเข้ามาเรียนต่อกันทั้งนั้น โดยน้อง ๆ ส่วนมาก มักลังเลใจและตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือ เรียนต่อที่ประเทศอเมริกาดี เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า ทั้ง 2 ประเทศนี้ มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความทันสมัยคล้ายกันทั้งคู่ อีกทั้งบรรยากาศ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม ความสะดวกในกาารดำเนินชีวิต ยังมีลักษณะคล้ายคลึง ซึ่งจริง ๆ แล้ว มีความแตกต่างกันอยู่หลากหลายด้าน พร้อมทั้งยังมีข้อเปรียบเทียบให้น้อง ๆ พิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอีกเพียบ การเตรียมตัวสำหรับไปเรียนต่อปริญญาตรี ที่อเมริกา และ อังกฤษ สำหรับการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษและอเมริกา ต้องเตรียมตัวให้ดีในหลาย ๆ … Read more

กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2

ด่วน! กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก กสศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเองและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มิถุนายน 2564 ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/ ข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้ 1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ – อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมกุล่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร – อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, … Read more

5 เหตุผลที่จะทำให้ได้รู้ว่าทำไมจึงต้องไปเรียนที่แคนาดา?

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ไปเรียนต่อเป็นจำนวนมาก เพราะติดอันดับของประชากรที่มีคุณภาพสูงในระดับโลกและเป็นประเทศที่เด่นในเรื่องของความปลอดภัย ที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาของที่นี่ในหลากหลายด้าน มีคุณภาพสูงมาก จนทำให้ใครหลาย ๆ คนนิยมที่จะไปเรียนภาษาเรียนด้านต่าง ๆ ที่แคนาดา โดยเฉพาะด้านภาษาที่ต้องยอมรับว่าแคนาดานั้นให้สำเนียงแบบอังกฤษแท้ จึงเหมาะต่อการไปเรียนต่อเป็นอย่างมาก เหตุผล 5 ข้อที่คุณควรไปเรียนต่อแคนาดา ถ้าคุณกำลังลังเลใจอยู่ว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วควรไปเรียนที่ไหนดี? ขอแนะนำให้คุณพิจารณาประเทศแคนาดาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองคุณภาพด้านการศึกษาของโลก มาพร้อม 5 เหตุผลสำคัญที่คุณควรไปเรียนต่อที่แคนาดา คือ 1.เมืองแห่งความหลากหลาย ความหลากหลายทางเชื้อชาติของแคนาดาถือว่ามีสูง เพราะเป็นประเทศที่ให้โอกาสนักเรียนต่างชาติได้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก สำหรับเด็กที่เรียนจบแล้วสามารถที่จะทำงานต่อภายในประเทศแคนาดาได้เลย ดังนั้นประชากรของที่นี่จึงมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยสถิติของการเข้าศึกษาต่อภายในประเทศแคนาดานั้น มีทั้งนักเรียนในประเทศบราซิล, อิหร่าน, ไนจีเรีย, United States, เวียดนาม, ฝรั่งเศส, เกาหลีใต้, จีน, อินเดีย และประเทศอื่น ๆ หลายแสนคนเลยทีเดียว ดังนั้นคุณจึงสามารถมาเรียนต่อได้อย่างสบายใจ 2.ทำงานไปพร้อมเรียนได้ สำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องการเรียนต่อมาบ้างแล้ว จะรู้ดีว่าบางประเทศไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาเรียนในระดับมัธยมและ ระดับอุดมศึกษาเข้าทำงานภายในประเทศ มาเพื่อเรียนได้เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับที่แคนาดาจะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นการหารายได้ในขณะที่เรียนอยู่ โดยสามารถทำได้ทั้งแบบ Full Time และ Part Time … Read more

ไปเที่ยวอเมริกาแต่อยากเรียนต่อ ใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้หรือไม่?

การไปเรียนต่อด้านภาษาต่างประเทศถือว่าง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยบางประเทศจะมีการอนุญาตให้เข้าเรียนภาษาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะสะดวกต่อทั้งผู้ไปท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการไปเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักท่องเที่ยวและนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเข้าเรียนภาษาระยะสั้นจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้วีซ่าในการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาแบบระยะสั้นได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งผู้ที่ไปท่องเที่ยวหรือต้องการไปทดลองเรียนเป็นอย่างมาก การใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนต่อที่อเมริกาทำได้หรือไม่? สำหรับผู้ที่สนใจหรือจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วได้ยินข่าวการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการไปเรียนต่อได้ แต่ยังคงสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และควรต้องทำอย่างไร? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าทำได้จริง! โดยคุณนำวีซ่าท่องเที่ยวไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่สหรัฐอเมริกาได้ในระยะเวลา 1-6 เดือน ถูกเรียกโปรแกรมการเรียนในลักษณะนี้ว่าโปรแกรมพาร์ทไทม์ ที่จะเน้นการเรียนภาษาในแบบระยะสั้นด้วยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีให้เลือกโปรแกรมไปเรียนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวจำนวน 5 โปรแกรมด้วยกัน คือ Vacations Program สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้งานได้จริง พูดคุย รับฟัง หรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยภาษาอังกฤษอย่างสะดวก Summer Program สำหรับผู้ที่มาเรียนในภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงปิดเทอม จะเน้นเป็นการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งด่วน ที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนต่อในด้านอื่น ๆ ได้ และจะเจาะลึก ด้านภาษาในรูปแบบทางการมากขึ้น Program Exam Preparation จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสอบ IELTS, TOEFL, GMAT และ GRE … Read more