ไปเที่ยวอเมริกาแต่อยากเรียนต่อ ใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้หรือไม่?

การไปเรียนต่อด้านภาษาต่างประเทศถือว่าง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยบางประเทศจะมีการอนุญาตให้เข้าเรียนภาษาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะสะดวกต่อทั้งผู้ไปท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการไปเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักท่องเที่ยวและนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเข้าเรียนภาษาระยะสั้นจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้วีซ่าในการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาแบบระยะสั้นได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งผู้ที่ไปท่องเที่ยวหรือต้องการไปทดลองเรียนเป็นอย่างมาก

การใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนต่อที่อเมริกาทำได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่สนใจหรือจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วได้ยินข่าวการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการไปเรียนต่อได้ แต่ยังคงสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และควรต้องทำอย่างไร? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าทำได้จริง! โดยคุณนำวีซ่าท่องเที่ยวไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่สหรัฐอเมริกาได้ในระยะเวลา 1-6 เดือน ถูกเรียกโปรแกรมการเรียนในลักษณะนี้ว่าโปรแกรมพาร์ทไทม์ ที่จะเน้นการเรียนภาษาในแบบระยะสั้นด้วยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีให้เลือกโปรแกรมไปเรียนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวจำนวน 5 โปรแกรมด้วยกัน คือ

  • Vacations Program สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้งานได้จริง พูดคุย รับฟัง หรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยภาษาอังกฤษอย่างสะดวก
  • Summer Program สำหรับผู้ที่มาเรียนในภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงปิดเทอม จะเน้นเป็นการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งด่วน ที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนต่อในด้านอื่น ๆ ได้ และจะเจาะลึก ด้านภาษาในรูปแบบทางการมากขึ้น
  • Program Exam Preparation จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสอบ IELTS, TOEFL, GMAT และ GRE รวมไปถึงการสอบในประเภทต่าง ๆ เพื่อการเข้าสู่ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ต้องการวางแผนเพื่อมาเรียนต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • English Program และมีการทำกิจกรรมร่วมด้วย จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาทำงานภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ที่ทำงานมาอยู่แล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้น
  • Program Business English สำหรับผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ที่ต้องการเข้ามาเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีด้านธุรกิจและด้านต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ความรู้ของธุรกิจโดยเฉพาะ

ทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนไปเรียนด้านภาษาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

การไปเรียนต่อด้านภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ที่จะให้ระยะเวลาในการเรียนเพียงแค่ 1-6  เดือน ช่วงเวลานี้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักหน่วงทั่วโลก ดังนั้นการไปเรียนต่อจึงต้องระมัดระวังในหลากหลายด้านด้วยกัน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าคุณต้องการไปเรียนระยะสั้นเพียงแค่ 6 เดือนหรือไปยาวกว่านั้น คุณต้องทำการสัมภาษณ์วีซ่าก่อน ซึ่งการสัมภาษณ์และการพิจารณาผลจะอยู่ที่ประมาณ 3 วัน เมื่อจะเดินทางเข้าสู่ประเทศจะต้องมีผลตรวจอย่างน้อยที่ 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจริง และจะต้องมีการกักตัวภายในบ้านพักตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึงจำนวน 10 วัน เมื่อครบตามขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนที่มีการทำเอกสารและเรื่องต่าง ๆ ในการเข้าเรียนของสถาบันที่สหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้อง จะสามารถไปรับวัคซีนฟรีได้เลยทันที

สำหรับประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมไปเรียนต่อ เช่น ประเทศอังกฤษ, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศนิวซีแลนด์, ประเทศแคนาดา และประเทศสวีเดน จะมีลักษณะการขอไปเรียนต่อและการเข้าประเทศที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่เปิดต้อนรับให้นักเรียนต่างชาติให้ไปเรียนต่อกันง่ายขึ้น พร้อมกันเตรียมเรื่องของวัคซีนไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นเมื่อคุณเดินทางไปถึงสถานที่เรียนที่ได้เลือกไว้แล้ว ก็สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อลดความกังวลต่อการติดเชื้อมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการใช้วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาในการเข้าเรียน คุณจะสามารถเลือกเรียนได้แค่หลักสูตร 1-6 เดือนเท่านั้น และจะต้องมีการแจ้งกับทางสถาบันอย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้วีซ่าท่องเที่ยว แต่เรื่องที่น่าสนใจ คือ เมื่อคุณเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศสำคัญที่ทำให้รู้ว่าคุณเคยมาเรียนและจบหลักสูตรระยะสั้นใดบ้าง ซึ่งใบประกาศนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถนำไปสู่การมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแบบเต็มตัวได้ง่ายมากขึ้น

Leave a Comment